هتل جواد
0%
palm palm

اتاق فرانسوی

اتاق فرانسوی

با اقامت در اتاق فرانسوی هتل جواد تجربه شب های پاریس تجربه نمایید. اتاق فرانسوی هتل جواد که با توجه به فرهنگ کشور فرانسه تزئین گردیده است.

ضمن لذت از تزئیین اتاق از خدمات قهوه ساز و سایر خدمات لذت ببرید

icon
alisanaefar
icon
24 اسفند, 1401