اتاق دبل

اتاق های دوتخته ما شما را چند دقیقه با پای پیاده به درهای حرم مطهر می رساند. اتاق های تمیز ، راحت و معاصر در هتل جواد منتظر شما می باشد. یک تخت ۱۶۰ سانتی متری برای یک خواب آرام در شب دو صندلی و میز راحت یخچال کوچک همراه[…]

Read More »