پکیج تولد

این پکیج شامل:

شرایط رزرو : اقدام برای رزرو حداقل ۲۴ ساعت قبل ورود

خروج دیرهنگام تا ساعت ۱۲

کیک تولد رایگان

دیزاین مخصوص اتاق